Trực tuyến giá trị không thể chọn vị trí thoát khẩn cấp, trực tuyến giá trị không thể chọn vị trí thoát khẩn cấp?

trực tuyến giá trị không thể chọn vị trí thoát khẩn cấp?

Đối với những người thường xuyên đi máy bay, chọn vị trí lối thoát hiểm có thể là ưu tiên hàng đầu của họ. Vị trí lối thoát hiểm không chỉ cung cấp thêm không gian cho chân, mà còn giúp mọi người thoát ra nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, một số người nhận thấy họ không thể chọn vị trí của lối thoát hiểm khi trực tuyến. Đó là lý do tại SAO.

trực tuyến tại SAO không thể chọn vị trí thoát hiểm?

Vì lý do an ninh, các hãng hàng không thường hạn chế việc chọn vị trí thoát hiểm khi trực tuyến. Vị trí lối ra khẩn cấp của hành khách cần được đào tạo đặc biệt để đảm bảo rằng họ có thể vận hành lối ra khẩn cấp đúng cách trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế, các hãng hàng không thường yêu cầu hành khách đến sân bay để được huấn luyện khi kiểm tra.

hành khách có thể chọn vị trí thoát hiểm trên mạng?

Mặc dù phần lớn hành khách không thể chọn vị trí của lối thoát hiểm trong khi kiểm tra trực tuyến, một số hãng hàng không cho phép hành khách đáp ứng các điều kiện sau đây chọn vị trí của lối thoát hiểm trên mạng:

Trên 15 tuổi

Cao ít nhất 1, 52 mét (5 feet)

Sức khỏe tốt, có khả năng hỗ trợ các hành khách khác trong trường hợp khẩn cấp

Hiểu và tuân thủ các quy định an toàn của hãng hàng không

làm thế nào để chọn vị trí thoát hiểm trên Internet?

Nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên, và hãng hàng không của bạn cho phép chọn vị trí lối thoát hiểm trên mạng, bạn có thể làm theo các bước sau khi trực tuyến giá trị:

Đăng nhập vào trang web của hãng hàng không hay ứng dụng của bạn

Chọn chuyến bay đi

Nhấn vào chọn chỗ ngồi hoặc giá trị

Trong bản đồ vị trí, tìm vị trí của lối thoát hiểm và chọn nó

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực tuyến, bạn cần phải vượt qua khóa đào tạo lối ra khẩn cấp khi kiểm tra tại sân bay

chú ý:

Ngay cả khi bạn đã chọn vị trí thoát hiểm trên mạng, hãng hàng không vẫn có thể phân bổ chỗ ngồi dựa trên các quan điểm an ninh.

Nếu bạn không được đào tạo về lối thoát hiểm, ngay cả khi bạn chọn vị trí của lối thoát hiểm, bạn không thể ngồi ở đó.

Những hành khách mang Thai và những hành khách cần dùng máy trợ giúp thường không thể ngồi ở vị trí thoát hiểm.

Vì vậy, mặc dù người trực tuyến thường không thể chọn vị trí thoát hiểm, một số hãng hàng không cho phép những hành khách đủ điều kiện lựa chọn trên mạng. Tuy nhiên, luôn khuyến cáo hành khách xác nhận chính sách của họ với hãng hàng không khi cần thiết.